Preverovanie

... preveríme osoby aj informácie

Preverovanie osôb a informácií

Počas nášho života sa vyskytne veľa situácií, keď potrebujeme niekoho "preveriť". Preverovanie osôb je často vyhľadávaná služba, keď sa napríklad človek chystá nadviazať nový vzťah. Nezáleží na tom, do akých vzťahov sa chystáte vstúpiť, či už obchodných alebo osobných. Žijeme len raz a nemôžeme si preto dovoliť venovať svoj drahocenný čas negatívnym osobám alebo podvodníkom. Preto si vždy dôkladne preverte svojho budúceho partnera, jeho minulosť, obchodné prepojenia, záväzky atď. Môžete sa tak vyvarovať rôznym sklamaniam, či už v osobnom živote alebo podnikaní.

Pomôžeme vám tiež

  • zistiť majiteľa telefónneho čísla
  • preveriť adresy, miesta pobytu
  • preveriť styk osoby s inými osobami
  • preveriť voľnočasové aktivity vašich detí ...