Konzultácie denne  od 9.00 do 17.00 hod.

Krádeže vo firmách

... chráňte svoj majetok a financie

Krádeže vo firmách sú bežné

Zamestnanci sú najčastejšími páchateľmi krádeží materiálu a výrobkov, sprenevery a iných skrytých trestných činov vo firmách. Rôznym krádežiam môžete predísť napríklad využitím detektíva, ako falošného zamestnanca - agenta, vykonávaním skrytého kamerového dohľadu alebo pomocou technológie GPS na sledovanie ukradnutého tovaru. Pokiaľ ide o krádeže páchané zamestnancami, existuje niekoľko kľúčových vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste im zabránili:

1. Vykonávajte pravidelné kontroly všetkých zamestnancov v čase keď sú na pracovisku.
2. Na strategických miestach vo vašej firme nainštalujte bezpečnostné (skryté) kamery.
3. Na sledovanie výrobkov a materiálov vysokej hodnoty používajte sledovacie zariadenia GPS.
4. Najmite si súkromného detektíva. aby pravidelne vykonával tajné operácie vo vašej firme.

Prijatím týchto jednoduchých krokov môžete výrazne znížiť pravdepodobnosť výskytu krádeží vo vašej firme.

Krádeže sú žiaľ bežným javom vo firmách na celom svete, nielen na Slovensku. Napriek tomu, že spoločnosti prijímajú opatrenia na ochranu svojho majetku, ako sú bezpečnostné kamery a alarmy, stojí ich to každoročne veľa peňazí. Mnohokrát sa týchto trestných činov dopúšťajú zamestnanci, ktorí v nich vidia príležitosť ľahko si privyrobiť.

Spoločnosť Elite Security Agency s.r.o. má značné skúsenosti v oblasti ochrany majetku a našim klientom môžeme poskytnúť jedinečné služby, ako napríklad "falošný zamestnanec" alebo "falošný zákazník"

Falošný zamestnanec je osoba (náš detektív), ktorý pracuje vo vašej spoločnosti ako bežný zamestnanec, ale má navyše úlohu detektíva. Po každej zmene alebo inom vopred určenom termíne vám poskytne informácie o všetkých zamestnancoch, ktorí sa na pracovisku dopustili krádeže alebo inej neoprávnenej činnosti.

Falošný zákazník alebo zákazník v utajení je osoba, ktorú najímame aby predstierala, že nakupuje vo vašom obchode. Táto osoba pritom pozorne sleduje ostatných zákazníkov, ktorí môžu v obchode kradnúť.

Ak ste sa stali obeťou krádeže alebo máte podozrenie, že vo vašom podniku dochádza k pravidelným krádežiam, obráťte sa na nás ešte dnes. Môžeme vám efektívne pomôcť ukončiť tento problém a ochrániť váš majetok.