Konzultácie denne  od 9.00 do 17.00 hod.

RAKSA 120 - špičkový detektor skrytých kamier a odposluchov

05/11/2022

Malé, ale inteligentné zariadenie, ktoré dokáže vo veľmi krátkom čase lokalizovať a identifikovať rôzne rádiové signály, ktoré vysielajú napríklad skryté kamery, GSM odpočúvacie zariadenia tzv. ploštice, GPS lokátory a iná technika, ktorú môže niekto používať za účelom zistenia informácií o vás, vašej činnosti a záujmoch.

Použitá moderná mikroprocesorová technológia umožňuje prehľadávať a analyzovať analógové a digitálne signály vo frekvenčnom rozsahu od 40 MHz do 3,8 GHz, vďaka čomu je univerzálny detektor Raksa 120 schopný monitorovať a lokalizovať celý rad odpočúvacích zariadení.

Raksa 120 umožňuje detekovať nasledujúce zariadenia


Telefóny a odposluchy v pásmach  

- GSM 850/900/1800/1900

- UMTS (3G) 850/900/1800/1900/2100

- CDMA450 (A-H)/800/1900

- telefóny v štandarde DECT

- zariadenia Bluetooth a WiFi

- bezdrôtové videokamery

- analógové rádiové vysielače - AM, FM, PM

- rádiové vysielače s digitálnou moduláciou - FSK, PSK, atď.

- vysielače so širokopásmovou moduláciou a pásmom do 10 MHz

Najdôležitejšie vlastnosti detektora 


LOKALIZÁCIA A UMIESTNENIE ODPOSLUCHOV

Detektor Raksa 120 umožní presne určiť polohu odpočúvacieho zariadenia. Je jedno, či sa jedná o mobilný telefón, prístroj skrytý na neviditeľnom mieste alebo zariadenie ukryté v lampe, budíku či inom predmete každodennej potreby!

REŽIM MONITOROVANIA

Detektor kamier a odpočúvaní umožňuje nepretržité monitorovanie rádiových signálov a možnosť ich neskoršej analýzy. Po nastavení konkrétneho limitu sily signálu prístroj alarmuje používateľa v prípade jeho prekročenia. Vďaka adaptačným algoritmom nehrozia falošné alarmy v dôsledku premenlivých signálov na pozadí.

REŽIM ROZMIETANIA

Detekcia všetkých analógových a digitálnych prenosov bez ohľadu na silu signálu.

REŽIM PREHĽADÁVANIA

V režime prehľadávania detektor Raksa 120 detekuje a meria silu signálu v celom pásme. Na displeji sa zobrazujú frekvencie a intenzity detekovaných signálov. Prístroj signalizuje silu signálu aj akusticky - hlasitosť alarmu zodpovedá vzdialenosti detektora od zdroja signálu.

REŽIM ROZDIELOVÉHO PREHĽADÁVANIA

Tento režim umožňuje merať analógové odpočúvanie precíznejšie ako štandardný režim prehľadávania. Užívateľ nastaví referenčný bod, od ktorého sa meria sila signálu hľadaného vysielača.

MONITOROVANIE DIGITÁLNYCH SIGNÁLOV

Detektor GPS lokátorov vyhľadáva a lokalizuje signály v mobilných sieťach GSM, UMTS (3G), CDMA, sieťach telefónov DECT, vysielačov Bluetooth, Wi-Fi a iných v pásme 2,4 GHz.

MONITOROVANIE AUDIA

Identifikácia signálov a analýza zvukovej odozvy (funkcia dostupná pre režim rozmietania, štandardné a rozdielové prehľadávanie).

ZAZNAMENÁVANIE DETEKOVANÝCH ALARMOV

Detektor zaznamenáva až 200 detekovaných alarmov, pričom ukladá presný dátum a čas detekcie, typ signálu a jeho silu.

PRESNÉ URČENIE TYPU SIGNÁLU

Analyzuje typ prenosu a na základe toho definuje typ signálu, o ktorý ide - telefón, rádiový odposluch, DECT a podobne.

Používame ho aj my

Tento detektor patrí medzi najlepšie a najspoľahlivejšie zariadenia na detekciu odpočúvacích a monitorovacích zariadení na trhu. Osvedčil sa aj nám a preto ho s obľubou používame pri technicko-bezpečnostných prehliadkach priestorov. Túto službu si klienti u nás čoraz viac dopytujú a mnohí z nich urobili naozaj správne rozhodnutie, nakoľko sa prítomnosť skrytých kamier a odposluchov vo veľa prípadoch potvrdila. Väčšinou sa jedná o byty, chaty, kancelárie, ale tiež osobné automobily, v ktorých boli zase umiestnené GPS sledovacie zariadenia - lokátory na sledovanie pohybu. 

Ak máte podozrenie, že vás niekto sleduje alebo odpočúva, nečakajte a obráťte sa s dôverou na nás. Zásah do vášho súkromia môže so sebou priniesť nemalé finančné straty a neraz aj množstvo ďaľších problémov. Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete našu pomoc, dohodnite si konzultáciu.