Konzultácie denne  od 9.00 do 17.00 hod.

Schizofrénia alebo ma niekto skutočne sleduje?

08/05/2023

Schizofrénia je závažné duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým človek vníma realitu, ako komunikuje s ostatnými a ako prežíva svoje emócie. Prejavy schizofrénie môžu byť veľmi podobné pocitu, že človek je pod drobnohľadom inej osoby alebo sledovaný. Ako teda rozoznať, či je človek naozaj sledovaný alebo má schizofréniu? A v akých prípadoch môže efektívne pomôcť súkromný detektív?

Prejavy schizofrénie 

Schizofrénia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, ale niektoré z najčastejších príznakov zahŕňajú:

 • Halucinácie: Zrakové alebo sluchové ilúzie, ktoré nie sú skutočné
 • Bludy: Nezmyselné presvedčenia, ktoré človek udržiava aj napriek dôkazom o opaku
 • Paranoia: Nadmerné podozrenie voči iným ľuďom alebo pocit, že je niekto sledovaný
 • Sociálna izolácia: Strata záujmu o interakciu s inými ľuďmi

Príznaky sledovania 

Môže sa stať, že človek je naozaj sledovaný, či už susedom, kolegom alebo niekým iným. Niektoré príznaky, ktoré môžu naznačovať, že ste sledovaní, zahŕňajú:

 • Neustále pocit, že niekto pozoruje vaše každé gesto
 • Náhodné stretnutia s rovnakou osobou na rôznych miestach
 • Prítomnosť neznámych vozidiel alebo ľudí v okolí vášho domova
 • Nežiaduce správy, telefónne hovory alebo e-maily

Ako rozoznať rozdiel 

Rozpoznanie rozdielu medzi príznakmi schizofrénie a skutočným sledovaním môže byť náročné. Kľúčom je dôkladne si uvedomiť príznaky a vyhodnotiť, či sú prítomné aj iné príznaky duševného ochorenia. Je tiež dôležité zvážiť, či sú vaše pocity sledovania racionálne alebo nie.

Kedy môže pomôcť súkromný detektív

V prípade, že po dôkladnom zvážení svojich podozrení a príznakov dospievate k záveru, že vaše pocity sledovania sú racionálne a nesúvisia so schizofréniou alebo iným duševným ochorením, môže byť vhodné zvážiť služby súkromného detektíva. Súkromný detektív môže efektívne pomôcť v týchto situáciách:

 • Zistenie, či je váš pocit sledovania opodstatnený
 • Identifikácia osoby alebo organizácie, ktorá vás sleduje
 • Zber dôkazov o sledovaní, ktoré môžu byť použité na právne konanie alebo pri podaní sťažnosti na políciu
 • Poskytnutie bezpečnostných rád a opatrení na ochranu vašej súkromnej sféry

Záver

Rozlišovanie medzi schizofréniou a skutočným sledovaním môže byť zložité, avšak dôležité je rozpoznať príznaky a racionálne zhodnotiť svoju situáciu. Ak máte dôvod veriť, že vaše pocity sledovania sú opodstatnené a nesúvisia s duševným ochorením, súkromný detektív môže byť hodnotným zdrojom pomoci a podpory pri riešení tohto problému. Na druhej strane, ak sa zistí, že vaše pocity sledovania sú spojené so schizofréniou alebo iným duševným ochorením, je dôležité obrátiť sa na odborníka v oblasti duševného zdravia a začať adekvátnu liečbu.