Licencia

... pracujeme dôsledne a v rámci zákona

Seriózna detektívna kancelária musí mať platnú licenciu!