Konzultácie denne  od 9.00 do 17.00 hod.

Licencia

... pracujeme dôsledne a v rámci zákona


Dôležitosť platnej licencie pri výbere detektívnej kancelárie

Pri výbere detektívnej kancelárie je dôležité zohľadniť platnú licenciu, ktorá zaručuje odbornosť, legálnosť činnosti a etický prístup k práci. Licencovaná detektívna kancelária poskytuje klientom profesionálne a dôveryhodné služby, rešpektuje súkromie a zabezpečuje dôvernosť informácií. Elite Security Agency s r.o. má vydanú platnú licenciu, čo zaručuje kvalitu a zákonnosť našich služieb.