Konzultácie denne  od 9.00 do 17.00 hod.

Právne poradenstvo

... pomôžeme vám aj v tomto smere 

Právne služby a poradenstvo

1. Problémy so zamestnancami

- ukončenie pracovného pomeru
- ako predísť súdnym sporom
- pokiaľ je možné zájsť od súkromia zamestnancov, podmienky monitorovania na pracovisku

2. Ako získať plnenie od dlžníkov, ktorí sa zbavujú majetku

3. Vymáhanie pohľadávok právnou cestou

4. Príprava zmluvnej dokumentácie

- pracovné zmluvy
- konateľské zmluvy
- zmluvy o mlčanlivosti
- kúpne zmluvy
- darovacie zmluvy
- prevod obchodného podielu a pod.

5. Registrácia ochrannej známky a možnosti uplatnenia nárokov z porušenia práv

6. Zásahy do práv na ochranu osobnosti

7. Ochrana obchodného tajomstva

8. Parazitovanie na povesti

9. Konkurenčná činnosť osôb vo firme